Hore

ŠORTKY

Krátke príbehy zo života ľudí založené na hravej metafore. !!!KAŽDÝ PONDELOK!!!

Prirodzený odchod

Pri upratovaní našiel hlavu. (Viac)

Stop gun

DvojZMYSEL

Chop OK

Konečne sme sa vyštverali do výšky 2024 m n. m. (Viac)

Taurus slovakus

Od chrbta zbadám svojho otca, ako smeruje do krčmy. (Viac)

Myšlienkolam

ON: „Nevšímaj si ma.“
(Viac)

Skriblerova žena

Po piatich rokoch štúdia na filmovej škole (Viac)

Patrón

Upútavka na nový hororový seriál. (Viac)

Ouroboros

Už ma nebaví hádať sa sám so sebou. (Viac)

Pevnina

Ľadová kryha sa oddelila a odniesla ho na oceán. (Viac)